Kort vreemd vermogen

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Kort vreemd vermogen

Vreemd vermogen op korte termijn heeft een looptijd tot een jaar. Dit zijn onder meer verplichtingen van langlopende schulden die het komende jaar vervallen, crediteuren, nog te betalen bedragen, vooruitontvangen bedragen, schulden vanwege belastingen en sociale premies, schulden aan kredietinstellingen (banken) in rekening-courant.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H35, vwo H3/H43

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: