Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Nacalculatie

De werkelijke kosten van een gemaakt product.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Nacalculatie bruto-omzetresultaat vvp

Het nacalculatorische bruto-omzetresultaat bestaat uit:
• gerealiseerde verkoopresultaat = werkelijke afzet x (werkelijke verkoopprijsvvp);
• resultaat op inkoopprijs = werkelijke inkopen x (geschatte inkoopprijs – werkelijke inkoopprijs);
• resultaat op inkoopkosten = geschatte inkoopkosten – werkelijke inkoopkosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Nacalculatorisch bedrijfsresultaat

Gerealiseerd verkoopresultaat + gerealiseerd budgetresultaat of werkelijke opbrengst – werkelijke kosten. Kortom we vermeerderen of verminderen het gerealiseerde verkoopresultaat met het gerealiseerde budgetresultaat. We verminderen de gerealiseerde omzet met de werkelijke directe en indirecte kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30/H31

Nacalculatorisch budget

Bij het opstellen van een nacalculatorisch budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn bij de werkelijke productie en afzet.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Nacalculatorische nettowinst

De na afloop van een periode berekende werkelijke nettowinst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Nacalculatorische nettowinst

Deze noemen we ook wel de gerealiseerde nettowinst. We kunnen deze berekenen door de werkelijke opbrengsten te verminderen met de werkelijke kosten.

Een andere manier om deze te berekenen is verkoopresultaat + budgetresultaat (= toegestane kosten – werkelijke kosten).
M&O in Balans, 7e druk, havo H23, vwo H25

Nadeel primitieve opslagmethode

Afhankelijk van de gebruikte opslagmethode zijn drie kostprijzen mogelijk. De beste kostprijs is die waarbij de samenhang tussen de directe en indirecte kosten het sterkst is.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H31

Nadeel vervangingswaardemethode

Veel werk om voortdurend van de vervangingsprijs van alle goederen op de hoogte te zijn.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Nadelen annuïteitenhypotheek

Belastingvoordeel wordt steeds kleiner, ongunstig bij dalend inkomen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Nadelen HRM

Risico van: inflexibel personeelsbeleid, selectief personeelsbeleid, ondoelmatigheid en een te individualistische werkhouding.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Nadelen lijn-staforganisatie

Staf te theoretisch, geen verantwoordelijkheid, breidt zichzelf snel uit, soms teveel bevoegdheden en onvoldoende contact met de lijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Nadelen lijnorganisatie

Kans op bureaucratie en eilandvorming. Gebrek aan specialisatie. Te zware verantwoordelijkheid managers. Weinig flexibel.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Nadelen lineaire hypotheek

Belastingvoordeel neemt snel af, de eerste jaren zijn de lasten het hoogst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Nadelen spaarhypotheek

Hoge interestlasten, lager percentage interest over spaarbedrag dan het percentage dat je zelf moet betalen, geen belastingaftrek.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Nadelen terugverdientijd

De methode van de terugverdientijd houdt geen rekening met: interest, verdeling cashflows over de perioden, cashflows na de terugverdientijd.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Nadelen van ERP-systemen

Nadelen van ERP-systemen bestaan uit een d uur, langdurig implementatietraject, afhankelijkheid van systeem en leverancier en goede toegangsbeveiligingen vereist.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Nadelen van stockdividend ten opzichte van cashdividend voor de aandeelhouder

Extra moeite om het stockdividend in contanten om te zetten en minder goed verkoopbaar bij een slechte situatie van de onderneming.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Nadelen van stockdividend ten opzichte van cashdividend voor de onderneming

Door de toename van het nominaal geplaatst aandelenvermogen moet de onderneming in de toekomst over een hoger geplaatst aandelenvermogen dividend uitkeren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Natuurlijk persoon

Een mens die deelneemt aan het rechtsverkeer en daarbij rechten en verplichtingen heeft.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Negatief hefboomeffect

Rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting (REV vb )   RTV.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Netto-contante-waardemethode

We maken de cashflows contant naar het moment van de investering en verminderen dit bedrag met het investeringsbedrag. Indien positief → aanvaardbaar. Bij hetzelfde investeringsbedrag kiezen voor het project met de hoogste netto contante waarde. Met een verschillend investeringsbedrag kiezen op basis van de netto contante waarde per geïnvesteerde euro. Een nadeel hiervan is dat je geen rekening houdt met de toenemende onzekerheid als gevolg van langere looptijd van een investeringsproject.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Netto-omzet

De bruto-omzet inclusief omzetbelasting verminderd met de omzetbelasting en eventuele kortingen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

Netto-overzicht

Een netto-overzicht is een samenvatting van het bruto-overzicht: per soort ontvangst of uitgave is het totaalbedrag over een periode vermeld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Nettowinst

De nettowinst is de brutowinst verminderd met de overige kosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Nettowinst (voor belasting)

Deze berekenen we door de opbrengsten te verminderen met de kosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verminderd met de te betalen vennootschapsbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H36, vwo H44

Nettowinstopslag

Als we de kostprijs verhogen met de nettowinstopslag vinden we de verkoopprijs exclusief omzetbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H23, vwo H25

Niet-commerciële organisaties

Organisaties die niet naar winst streven maar een ander doel hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Nog te betalen bedragen

Een anticipatiepost aan de creditkant van de balans omdat er sprake is van een schuld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Nog te ontvangen bedragen

Een anticipatiepost aan de debetkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering op de andere partij die nog moet betalen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Nominale interest

De gegeven interest over een bepaalde tijdsperiode. Bij omrekenen naar een jaar vermenigvuldigen we dit percentage met het aantal keren dat die tijdsperiode in een jaar voorkomt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Nominale waarde

Het bedrag dat op het aandeel staat.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Non-verbale communicatie

Alle communicatie waarbij we geen woorden gebruiken maar afbeeldingen of lichaamstaal, zoals de houding (hoe iemand staat of zit en de afstand tot anderen), gebaren (bewegingen met je handen), mimiek (gezichtsuitdrukking), intonatie (hoe iemand ‘klinkt’) en vocale communicatie (geluiden die geen tekst zijn).
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Normale bezetting

De hoeveelheid aanwezige duurzame productiemiddelen die is afgestemd op de op lange termijn verwachte gemiddelde productie en afzet = normale productie en afzet.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Nv

Vennootschappen waarvan het eigen vermogen verdeeld is in aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: