Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Uitbreidingsinvesteringen

Wanneer een onderneming de voorraad vaste kapitaalgoederen uitbreidt. De productiecapaciteit neemt daardoor toe.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Uitgebreid probleemoplossend aankoopgedrag (UPO)

Voor de consument is het een belangrijke en/of kostbare aankoop. Hij doet veel moeite om informatie te verzamelen en besteedt er veel tijd aan. De producten zijn vaak duur. Dit aankoopgedrag past bij specialty goods.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Uitkeringstoets

Als bestuur en aandeelhouders wisten of konden weten dat een winstuitkering zou leiden tot het niet meer kunnen betalen van de schulden van een bv moeten ze het tekort dat daardoor is ontstaan aanvullen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Uitstelposten

Uitstelposten gebruiken als we de kosten vooruit betalen. De betaling gaat vooraf aan de perioden waarop de kosten betrekking hebben. Ook gebruiken we uitstelposten als we de opbrengsten vooruit ontvangen. De ontvangst gaat vooraf aan de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Uitval

Gereed product dat niet aan de gestelde eisen voldoet en wordt afgekeurd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Uitvoerende functies

Uitvoerende medewerkers werken voor een manager die is ingedeeld volgens één van bovenstaande vier functies.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Unanimiteitsprincipe

Iedereen moet het onvoorwaardelijk eens zijn met het besluit.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: