Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
R&D

Kosten van onderzoek en ontwikkeling.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Rationeel-systematische methode

Besluit op grond van verstandelijke afweging en systematische keuze voor het beste alternatief.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Rechtspersoon

Een organisatie die net als een natuurlijk persoon zelf rechten en verplichtingen heeft: ze kan eigen bezittingen en schulden hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Rechtsvorm

De juridische vorm van de organisatie. Voor commerciële organisaties: eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv). Voor niet-commerciële organisaties: vereniging en stichting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Rechtsvorm

De juridische ofwel wettelijke vorm van de organisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Reclame Code Commissie

Hier kan een klacht worden ingediend als de consument wordt misleid en als de reclame aanstootgevend is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Recycling

Hergebruik van afval en uitval.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Redundantie

Een overtolligheid of overbodigheid, een ‘teveel’, in de communicatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Referentiekader

De mix van gevoelens, waarden, normen en ideeën of meningen van een persoon. Het referentiekader werkt als een soort filter dat uit de ontvangen informatie de elementen haalt die niet in het referentiekader passen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Referentiële functie

De inhoud van de boodschap, de informatie die overgebracht wordt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Registratiegrondslag

De manier waarop een onderneming haar voorraden in de administratie registreert.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Registrerende functie

Registreren is het vastleggen en bewerken van gegevens met als doel informatie te verstrekken aan de fiscus, een belangrijke financier, maar ook aan de eigenaar of werknemers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Relationele functie

Deze zegt iets over de manier waarop beide partijen elkaar waarderen en de mate waarin de zender de ontvanger stuurt of juist vrijlaat.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Rentabiliteit

De verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Rente

Een reeks van gelijke bedragen die met gelijke tussenruimten wordt betaald (of ontvangen).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Rente over rente

Bij samengestelde interest neemt het rentebedrag neemt elke periode toe omdat er dan over een steeds groter bedrag rente wordt vergoed.
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Rentestand

Deze heeft invloed op de aantrekkelijkheid om in (obligatie)leningen te beleggen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Reserve

Dat deel van het eigen vermogen dat aanwezig is boven het geplaatste aandelenkapitaal en de winst na  belasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Restwaarde

De restwaarde is de geschatte verwachte opbrengst van het duurzame productiemiddel bij verkoop aan het eind van de levensduur.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Resultaat op inkopen

Het resultaat op inkopen kunnen we splitsen in een resultaat op inkoopprijs en een resultaat op inkoopkostenHet resultaat op inkopen berekenen we als
• resultaat op inkoopprijs = werkelijke inkopen (geschatte inkoopprijs – werkelijke inkoopprijs);
• resultaat op inkoopkosten = geschatte inkoopkosten – werkelijke inkoopkosten.

Of werkelijke inkoop vvp – (werkelijke inkoopwaarde + werkelijke inkoopkosten)
M&O in Balans, 7e druk, havo H20/23, vwo H22/25

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Het resultaat uit de dagelijkse activiteiten van de onderneming, zoals het verkopen van bepaalde producten, het verlenen van bepaalde diensten of het produceren en vervolgens verkopen van een aantal producten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26, vwo H33

REV

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) berekenen we met de formule: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen x 100%.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Reverse logistics

Het terughalen/verwerken van de afgedankte spullen en de verwerking van afval, afgekeurde producten en emballage.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Revisionisme

Het revisionisme benadrukt zowel de technische als de sociale organisatie, waarbij democratisering en humanisering van arbeid centraal staan.

M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

REVvoor belasting = REVvb

REVvb = winst voor aftrek van vennootschapsbelasting (vpb) / gemiddeld eigen vermogen x 100%.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Rijen

De rijen lopen horizontaal en hebben elk een nummer: 1, 2, 3, enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Risicoreductie

Het zo klein mogelijk maken van onzekerheden.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Risico’s ICT

Ondoorzichtigheid van programma’s, afhankelijkheid van derden en kwetsbaarheid.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Routinematig aankoopgedrag (RAG)

Hierbij doet de consument niet veel moeite, het product is voor hem bekend en de prijs is vaak relatief laag. De goederen die hierbij horen zijn convenience goods of unsought goods (impulsaankopen).
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

RTV

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) berekenen we met de formule: (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + interest) / gemiddeld totaal vermogen x 100%.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Ruis

Iedere verstoring of ongunstige beïnvloeding tijdens het transport van een boodschap.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

RvC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie en voorziet de directie ook van advies.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: