Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Call to action

Je prikkelt de bezoeker van een website door actief, kort en krachtig op te roepen tot actie. De actie kan bestaan uit het bestellen van een product, het bezoeken van een website enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Cash cows

Cash cows zijn producten met een hoog marktaandeel in een marktsegment met een beperkte groei.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Cashdividend

Een dividenduitkering in contanten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Cashflow

De ingaande kasstroom verminderd met de uitgaande kasstroom.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45/H47

Cel

Een hokje in een soort digitaal ruitjespapier dat afzonderlijk te benoemen is door achter het woord cel de coördinaten te zetten. We beginnen altijd met de letter van de kolom en vervolgen met het nummer van de rij.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Cijferbeoordeling

Vergelijken van de cijfers van een bepaalde periode met andere cijfers uit een andere periode of andere cijfers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Clickstreamprogramma

Een programma om klantgedrag bij te houden en te analyseren, ze verzamelen gebruikersgegevens van websitebezoekers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Coderen

Het vormgeven van de boodschap is coderen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

 

Coderingsproces

De zender zet een idee, een gedachte of gevoelens die hij aan een ander wil overbrengen om in begrijpelijke tekens.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties in een bedrijfstak/onderneming en bevat de algemene arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers in die bedrijfstak/ onderneming.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Collectieve reclame

De fabrikanten van een productsoort maken samen reclame om de verkoop van het product als zodanig te bevorderen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Commerciële kostprijs

De fabricagekostprijs verhoogd met de toegestane verkoopkosten per product.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

Commerciële organisaties

Organisaties die naar winst streven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Communicatieproces

Een proces waarbij minimaal twee personen of organisaties betrokken zijn vanwege: het vragen om informatie, het geven van informatie en het beïnvloeden van houding of gedrag.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Communication

Ondernemingen richten zich tot consumenten maar via internet kan de consument ook zelf reageren en zo de mening beïnvloeden. Daarop moeten webwinkels inspelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Communiceren

Het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger. Deze is intern als de communicatie plaatsvindt binnen de organisatie en extern als de communicatie plaatsvindt tussen de organisatie en buitenwereld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Company

De onderneming moet haar imago, kostenstructuur, zwakke punten en sterke punten kennen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Competition

Het onderscheiden van concurrenten met het imago, de marktpositie, het productontwerp en bijvoorbeeld uitgebreide garantie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Complementaire kosten

Complementaire kosten zijn alle kosten die samenhangen met het duurzaam productiemiddel op de afschrijvings- en de interest- of leasekosten na.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Componentenmethode

Bij de componentenmethode splitsen we een duurzaam productiemiddel op in meer delen met ongeveer dezelfde economische levensduur die we apart activeren en afschrijven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Concessie

De toestemming om iets te exploiteren.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Concurrentie binnen de bedrijfstak

De mate van concurrentie is afhankelijk van het aantal concurrenten, de productdifferentiatie (verschillen tussen de producten) en de marktcapaciteit (of de markt al ‘vol’ is of dat er nog meer vraag dan aanbod is).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Concurrentiegeoriënteerde prijsbepaling.

Als er zoveel concurrenten zijn in een branche dat een onderneming de prijs wel ‘moet’ afstemmen op die van de concurrentie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Consensus

De meerderheid beslist op voorwaarde dat de minderheid het besluit accepteert.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Consumptief leverancierskrediet

Krediet dat een leverancier verleent aan een consument.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Contante waarde rente

De waarde van een rente is de waarde nu van een aantal bedragen die in de toekomst vervallen op basis van samengestelde interest.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Contante waarde van één bedrag

De formule om de contante waarde van één bedrag te berekenen is:

Cn = E x(1 + i)–n

C = contante waarde
E = (eind)kapitaal
i = interestperunage
n = aantal perioden

M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Contingentiebenadering

Deze theorie gaat ervan uit dat geen standaardorganisatiestructuren en -managementopvattingen kunnen bestaan. Ze zijn altijd situatiegebonden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Contingentietheorie

De manier van leidinggeven is pas goed als we optimaal rekening houden met mensen en omstandigheden (de situatie).
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Contramarketing

Wanneer door bijvoorbeeld de overheid acties worden ondernomen die gericht zijn op het verminderen of verdwijnen van  ongewenst gedrag.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Contributies

Contributies zijn bijvoorbeeld betalingen voor het lidmaatschap van een vereniging.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Controle-eisen

De voorschriften over de controle op de jaarrekening en het onderzoek van het jaarverslag en de overige gegevens.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Controleren

Nagaan of medewerkers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Controlerende functie

Controle of de beschikkende, de bewarende en de registrerende medewerkers hun taken goed hebben uitgevoerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Controletechnische functiescheiding

Onderscheiden van beschikkende of beherende, bewarende, registrerende, controlerende en uitvoerende functies.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Controleverklaring

Verklaring van een accountant van de uitslag van zijn onderzoek.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Convenience

Ondernemingen richten zich meer op klantgemak onder andere door snel leveren en soepele betaalvoorwaarden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Conversiemarketing

Het doel is de negatieve houding van afnemers om te buigen tot een positieve houding.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Conversieratio

Het percentage van websitebezoekers dat ook echt een bestelling plaatst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Converteerbare obligatielening

Obligaties die tegen bepaalde van tevoren vastgestelde voorwaarden kunnen worden omgewisseld tegen aandelen van dezelfde nv. Lagere interestvoet voor de nv en kans op hogere conversiekoers dan bij gewone emissie van aandelen. Voordelen voor de belegger zijn: kans op koerswinst, vast bedrag aan interest, bij liquidatie voorrang op aandeelhouders en minder risico dan aandelen. Een nadeel voor een belegger is de lagere interestvoet t.o.v. een normale obligatie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H43

Cookiewetgeving

Een cookie is een bestand dat door de computer van een websitebezoeker wordt gedownload. Voor het plaatsen is toestemming nodig tenzij het een functionele cookie is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Cost to consumer

De nadruk ligt op wat een product voor de consument kost gedurende de hele levensduur. Dit noemen we de total cost of ownership.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Crediteuren

Crediteuren zijn leveranciers aan wie je een schuld hebt omdat je bij hen goederen op rekening hebt gekocht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Creditkant balans

Aan de creditkant van een balans zien we hoe de onderneming het benodigde vermogen voor de financiering van de kapitaalgoederen heeft verkregen. We vermelden altijd eerst het eigen vermogen, vervolgens het vreemd vermogen op lange termijn en dan het vreemd vermogen op korte termijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H26, vwo H3/H33

Crossmediale uitzendingen

Een uitzending via een mediumtype dat oproept tot het gebruik van een ander medium.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: