M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 47 Investeringsselectie, samenvatting d.d. 18-2-2014.

Bij de investeringsselectie gebruiken we het begrip cashflow. De cashflow is gelijk aan de ingaande kasstoom die veroorzaakt wordt door een investeringsproject verminderd met de uitgaande kasstroom van het project. De jaarlijkse cashflow is gelijk aan de nettowinst (= winst na aftrek van vennootschapsbelasting) die door het project wordt gerealiseerd + de afschrijving(skosten). Aan het begin van het project geldt: cashflow = – investeringen. In het laatste jaar van het project geldt: cashflow = nettowinst + afschrijving(skosten) + desinvesteringen (de restwaarde).

Bij investeringsselectie gebruiken we de volgende selectiemethoden:

  • De methode van de terugverdientijd. Bij deze methode berekenen we hoe lang het duurt voordat een investering is terugverdiend met behulp van de (jaarlijkse) cashflows. Bij een keuze uit verschillende investeringsprojecten verdient het project met de kortste terugverdientijd de voorkeur. Bezwaren tegen deze methode:
    • Er wordt geen rekening gehouden met interestkosten.
    • De verdeling van de cashflows over de verschillende perioden wordt verwaarloosd.
    • Cashflows die na de terugverdientijd binnenkomen, worden verwaarloosd.
  • De netto-contante-waardemethode. Deze methode houdt wel rekening met de tijdswaarde van het geld. De netto contante waarde is gelijk aan de contante waarde van de cashflows (inclusief een eventuele restwaarde) verminderd met de (contante waarde van) de investeringen. Een investeringsproject met een negatieve netto contante waarde komt niet in aanmerking. Bij de keuze uit verschillende investeringsprojecten verdient het project met de hoogste netto contante waarde de voorkeur.

Als de projecten een verschillend investeringsbedrag hebben, kunnen we een keuze maken op grond van de netto contante waarde per geïnvesteerde euro.

Als de projecten een gelijke netto contante waarde hebben, dan kijken we naar de looptijd van de projecten: het project met de kortste looptijd heeft dan de voorkeur (cashflows die verder in de toekomst liggen, worden namelijk onzekerder).

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439