M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 38 Rendementskengetallen, samenvatting d.d. 18-2-2014.

Rentabiliteit geeft de mate aan waarin een onderneming in staat is een opbrengst te geven aan de verschaffers van het vermogen.

Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)(resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + interest)/gemiddeld totaal vermogen x 100%.

Rentabiliteit eigen vermogen (REV) = nettowinst/gemiddeld eigen vermogen x 100%.

Interest vreemd vermogen (IVV) = betaalde interest/gemiddeld vreemd vermogen x 100%

Interestmarge = RTV – IVV.

REVvb = winst voor aftrek van vennootschapsbelasting/gemiddeld eigen vermogen x 100%.

Hefboomfactor = VV/EV.

Het hefboomeffect is het bedrag dat de onderneming verdient of verliest op het vreemd vermogen → (RTV – IVV) x VV/EV of REVvb – RTV.

De hefboomformule is REVvb = RTV + (RTV – IVV) x VV/EV.

Er is sprake van een positief hefboomeffect als REVvb > RTV omdat IVV < RTV. Bij een negatief hefboomeffect is dit omgedraaid.

De beleggerskengetallen zijn:

  • koers per aandeel;
  • dividend per aandeel;
  • dividendrendement.

Dividend per aandeel: totaal brutodividend/aantal geplaatste aandelen x 100%.

Dividendpercentage: brutodividend per aandeel/nominale waarde van een aandeel x 100%. Of: totaal brutodividend/nominale waarde geplaatst aandelenkapitaal x 100%.

Dividendrendement: brutodividend per aandeel/koerswaarde van een aandeel x 100%.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439