M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 36 Regels voor de winst-en-verliesrekening, samenvatting d.d. 18-2-2014.

In de externe verslaggeving worden op de winst-en-verliesrekening de interestkosten en interestopbrengsten apart opgenomen. De toelichting op de winst-en-verliesrekening bevat een deel dat bestaat uit algemene gegevens zoals de waarderingsgrondslagen en een deel dat betrekking heeft op de specifieke posten zoals een specificatie van bestuurdersbeloningen.

In de toelichting op de winst-en-verliesrekening is van de overheadkosten apart vermeld:

  • de omvang van de salarissen;
  • de omvang van de sociale lasten;
  • de pensioenlasten;
  • de bezoldiging van de directie en de commissarissen, inclusief pensioenlasten.

Het is vaak overzichtelijker de winst-en-verliesrekening in een staffel onder elkaar te zetten.

 

De winst-en-verliesrekening voor een handelsonderneming in paginavorm ziet er als volgt uit.

 

 Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439