M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 32 Informatieanalyse: ondernemingsplan en maatschappelijk verantwoord ondernemen, samenvatting d.d. 18-2-2014.

In hoofdlijnen bestaat het ondernemingsplan uit de volgende vier onderdelen:

 • Het persoonlijke plan waarin onder andere de motivatie, de doelstellingen en de sterke en minder sterke kanten van de starter staan.
 • Het marketingplan met daarin de product(en)/dienst(en) die de starter gaat aanbieden, zijn prijsniveau, waar de producten verkrijgbaar zijn en hij zijn klanten bereikt.
 • Het financiële plan met als deelplannen:
  • de investeringsbegroting die aangeeft hoeveel vermogen er nodig is om het bedrijf op te starten (de vermogensbehoefte);
  • het financieringsplan dat aangeeft hoe de starter het benodigde vermogen aantrekt (hoe hij voorziet in de vermogensbehoefte);
  • de exploitatiebegroting (de resultatenbegroting) waarin de verwachte opbrengsten vergeleken worden met de verwachte kosten;
  • de liquiditeitsbegroting waarin de verwachte ontvangsten afgezet worden tegen de verwachte uitgaven;
  • de privébegroting die aangeeft hoeveel geld er nodig is voor privédoeleinden.
 • Het organisatieplan waarin aandacht geschonken wordt aan de rechtsvorm van de onderneming, de vereiste vergunningen, de eisen waaraan de administratie moet voldoen, de te betalen belastingen, de risico’s waar de onderneming mee te maken krijgt (ook bedrijfsverzekeringen) en (eventueel) de arbeidsvoorwaarden van het aan te trekken personeel.

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord (MVO) door vrijwillig bij te dragen aan een betere samenleving en een schoner milieu. Ze richten zich op de combinatie van drie factoren: people, planet en profit. Sommige ondernemingen communiceren naar hun klanten toe dat zij veel aan MVO doen, maar in werkelijkheid niet of alleen maar zolang de wet er haar toe verplicht. Dit noemen we greenwashing.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439