M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 31 Ondernemingen met heterogene productie, samenvatting d.d. 17-2-2014.

Ondernemingen met heterogene productie verdelen de kosten in directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn kosten waarvan direct is aan te geven voor welk product of welke order ze worden gemaakt.

Indirecte kosten zijn kosten waarvan niet is aan te geven voor welk product of welke order ze worden gemaakt.

Bij de primitieve opslagmethode worden voor de dekking van de indirecte kosten de directe kosten verhoogd met één opslag:

  • óf op de grondstofkosten;
  • óf op de directe loonkosten;
  • óf op de totale directe kosten.

Je kunt voor één order dan ook drie verschillende kostprijzen krijgen.

Bij de verfijnde opslagmethode worden voor de dekking van de indirecte kosten op de directe kosten meerdere opslagen gelegd, bijvoorbeeld:

  • én op de grondstofkosten;
  • én op de loonkosten;
  • én op het totaal van de directe kosten.

Je hebt per order dan maar één kostprijs.

Het nacalculatorische bedrijfsresultaat bij ondernemingen met stukproductie kan op twee manieren worden berekend:

  • gerealiseerd verkoopresultaat +/– gerealiseerd budgetresultaat;
  • werkelijke omzet – werkelijke directe en indirecte kosten.

We kunnen bij de nacalculatie een verschillenanalyse opstellen door de nacalculatorische cijfers te vergelijken met de toegestane bedragen. Maar we moeten heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. De normen zijn minder hard en een enkele order kan een groot effect hebben gehad. 

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439