M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 30 Nacalculatie bij ondernemingen met homogene productie, samenvatting d.d. 17-2-2014.

In de voorcalculatie worden de verwachte kosten vastgesteld.

In de voorcalculatie is het bedrijfsresultaat gelijk aan:

  1. de verwachte omzet – de verwachte kosten;
  2. het verwachte verkoopresultaat + de verwachte budgetresultaten.

In de voorcalculatie bestaan de budgetresultaten meestal uit bezettingsresultaten.

In de nacalculatie wordt vastgesteld hoe groot de werkelijke kosten waren.

Het gerealiseerde verkoopresultaat berekenen we als de netto-omzet (werkelijke afzet x verkoopprijs) verminderd met de werkelijke afzet tegen de commerciële kostprijs.

Of: gerealiseerd verkoopresultaat = werkelijke afzet × (verkoopprijs – commerciële kostprijs).

Het gerealiseerde budgetresultaat bestaat uit het verschil tussen de werkelijke productie/afzet tegen kostprijs en de werkelijke kosten van deze productie/afzet.

Het nacalculatorische bedrijfsresultaat is gelijk aan het gerealiseerde verkoopresultaat + het gerealiseerde budgetresultaat.

Er bestaan drie soorten budgetten: vast budget, variabel budget en een gemengd budget.

Het nacalculatorische budget voor een bepaalde periode bestaat uit:

Het budgetresultaat is het verschil tussen de voorcalculatie en de nacalculatie en bestaat uit:

  • efficiencyresultaten op variabele en constante kosten;
  • prijsresultaten op variabele en constante kosten;
  • bezettingsresultaten op constante kosten. 

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439