M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 29 Voorcalculatie bij ondernemingen met homogene productie, samenvatting d.d. 17-2-2014.

We onderscheiden de fabricagekostprijs en de commerciële kostprijs.

De fabricagekostprijs is de kostprijs waarin de toegestane kosten van de fabricageafdeling zijn opgenomen.

Verhogen we de fabricagekostprijs met de toegestane verkoopkosten per product, dan vinden we de commerciële kostprijs.

Wanneer de op deze wijze gevonden kostprijs met een winstpercentage wordt verhoogd, vinden we de verkoopprijs exclusief omzetbelasting.

In de voorcalculatie worden de verwachte kosten vastgesteld.

Het verkoopresultaat = afzet × (verkoopprijs – commerciële kostprijs).

In de voorcalculatie is het bedrijfsresultaat gelijk aan:

  1. de verwachte omzet – de verwachte kosten;
  2. het verwachte verkoopresultaat + de verwachte budgetresultaten.

De verwachte budgetresultaten bestaan in de voorcalculatie vaak uitsluitend uit bezettingsresultaten.

Als de kosten worden verdeeld in fabricagekosten en verkoopkosten, valt het (verwachte) bezettingsresultaat uiteen in een bezettingsresultaat op de constante fabricagekosten: (Bp – Np) × Cs/Np en een bezettingsresultaat op de constante verkoopkosten: (Ba – Na) × Cs/Na.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439