M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 28 Resultaten in de industriële onderneming, samenvatting d.d. 17-2-2014.

Bij variabele kosten kunnen zich efficiencyresultaten en prijsresultaten voordoen. Een efficiencyresultaat als er meer of minder van een productiemiddel wordt gebruikt dan toegestaan; een prijsresultaat ontstaat als de werkelijke prijs afwijkt van de toegestane prijs.

De prijsresultaten en efficiencyresultaten bij elkaar noemen we het budgetresultaat op variabele kosten.

De formule om een efficiencyresultaat te berekenen, is: (sh – wh) × sp.

De formule om een prijsresultaat te berekenen, is: (sp – wp) × wh.

Op constante kosten kunnen zich voordoen:

  • bezettingsresultaten;
  • efficiencyresultaten;
  • prijsresultaten.          

Deze resultaten bij elkaar noemen we het budgetresultaat op constante kosten.

Het bezettingsresultaat wordt gevonden met de formule: (Bp – Np) × (Cs/Np). In de nacalculatie vervangen we Bp door Wp.  

Bij onderbezetting Bp < Np is er een nadelig bezettingsresultaat.

Bij overbezetting Bp > Np is er een voordelig bezettingsresultaat.

Als de constante kosten per machine-uur worden gegeven, is de formule om het bezettingsresultaat te berekenen:

(Bu – Nu) ×(Cs/Nu), waarin (Cs/Nu) gelijk is aan de constante kosten per machine-uur. In de nacalculatie vervangen we Bu door Wu.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439