M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 27 Kosten in de industriële onderneming, samenvatting d.d. 17-2-2014.

De kostensoorten van een industriële onderneming zijn: grondstofkosten, arbeidskosten, overige variabele kosten, kosten van duurzame productiemiddelen, kosten van de grond, kosten van diensten van derden, kosten van belastingen en de financieringskosten.

Bij industriële ondernemingen maken we onderscheid tussen:

  • ondernemingen met massaproductie: de producent bepaalt het type product en hoopt dat veel consumenten zijn product willen kopen; bij massaproductie verdelen we de kosten in constante en variabele kosten;

  • ondernemingen met stukproductie: de consument bepaalt het type product en de producent houdt rekening met de individuele wensen van de consument; bij stukproductie verdelen we de kosten in directe en indirecte kosten.

Variabele kosten variëren rechtsreeks met de productieomvang.

Constante kosten zijn niet afhankelijk van de productieomvang.

Directe kosten zijn direct toewijsbaar aan een product of order.

Indirecte kosten zijn niet direct toe te wijzen aan een product of order.

Constante en variabele kosten kunnen we ook via een machine-uurtarief berekenen. Het machine-uurtarief berekenen we als  Cs/Np + Vs/Bp, waarbij we in plaats van de p ook een u (van uren) kunnen gebruiken.

Standaardkosten zijn die kosten die een onderneming moet maken wanneer de productie plaatsvindt onder normale omstandigheden.

De standaardkostprijs is de som van de toegestane (standaard)kosten, meestal berekend per product.

Bij massaproductie gaat we uit van de kostenindeling in variabele en constante kosten. De kostprijs vinden we met de formule: Cs/Np + Vs/Bp.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439